Китобхонаи электронии ДТТ ба номи акaд. М.С.Осими.
 
   
 

 
Астрономия
Автоматика. Вычислительная техника
Биология
Биотехнология
Военное дело
Государство и право. Юридические науки
Демография
Культура. Культурология
Кибернетика
Математика
Машиностроение
Металлургия
Метрология
Политика. Политические науки
Психология
Пищевая промышленность
Радиотехника
Связь
Социология
Стандартизация
Строительство. Архитектура
Философия
Физика
История. Исторические науки
Информатика
Геология
География
Экономика. Экономические науки
Энергетика
Электротехника
Ядерная техника
Химическая технология. Химическая промышленность
Легкая промышленность
Транспорт
Информационные технологии
 
 
--
 
--
Тартиб: Аз руи Муалиф: Ном:
Раљабова З. С., Сафоева З. С., Тиллоева П. Р. - Дастури методї оид ба иљроиши корҳои озмоишӣ аз фанни маркетинг муффасал...
Љураева Љ. Х, Расулов Р.А - ДАСТУРИ МЕТОДЇ БАРОИ ИЉРОИ КОРЊОИ КУРСЇ АЗ ФАННИ «БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ ВА АУДИТ» муффасал...
Љураева Ч.Х., Рањматљонов Ѓ.Р., Сулаймонова Х. - ДАСТУРИ МЕТОДӢ барои корҳои мустақилона ва гузаронидани корҳои амалӣ аз фанни «Нархгузорӣ» муффасал...
Аминчанов Р.М., Кайюмов С.Т., Каримова С.Ф. - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА» для студентов специальностей 270101-10 «Эко муффасал...
Амоннулоев И.А, Ҳамроев Ф.М, Мирзобеков Х.Х. - Методическое указания по выполнению курсавой работы по дисциплине "экономика отрасли" муффасал...
Ашуров А.Н., Раджабова З.С., Сафоева З.С., Расулов Р.А. - «Анализ и диагностика финансово–хозяйственной деятельности предприятия» муффасал...
Ашуров К.Р., Муртазоев Н.А., Юсуфҷонов З.Т. - Маҷмӯи тестҳо аз фанни «Назарияи иқтисодӣ муффасал...
Исмоилов Р.А., Джураев Т.Д., Халимова М.И., Исмоилов И.Р. - ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Методические указания муффасал...
Кайюмов С.Т., Абидов У.А., Миров Ф.Т - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА» для студентов специальностей 270101-10 «Экономика и организа муффасал...
Каримова З.М., Шарипова А.Б. - ДАСТУРИ МЕТОДЇ оид ба гузаштани таљрибаомўзии таълимї барои ихтисосњои 260202-07 – «Менељменти истењсолї» ва 270101-01 – «Иќтисодиёт ва ташки муффасал...
 
 
Сурога
734042, ш.Душанбе,
хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10,
Тел.: (992 37) 221-35-11,
Факс: (992 37) 221-71-35,
E-mail: info@e-lib.tj
 
Формаи вуруд